Polisi Privasi

1. Pengenalan

Tenorshare Technology dan affiliatenya ("Tenorshare") komited untuk menghormati dan menjaga keselamatan privasi maklumat peribadi yang kami kumpul. Sila baca Polisi Privasi ("Polisi" ini) yang berikut dengan teliti untuk membantu anda memahami apa data yang kami kumpul, kenapa kami kumpul dan apa yang kami buat dengannya.

Polisi ini terpakai kepada maklumat peribadi yang telah dikumpul oleh kesemua laman web Tenorshare, produk dan servis. Kami komited untuk memproses Maklumat Peribadi di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Data diproses secara eksklusif berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum ("GDPR").

2. Maklumat Peribadi Apakah yang Kami Kumpul

2.1 Data peribadi yang berkaitan dengan lawatan anda ke laman web kami, pembelian dan penggunaan produk kami

(1) Data yang dikumpul apabila anda melawati tapak web kami

Apabila pengguna melawat tapak web kami, kami akan mengumpulkan klik pengguna pada tapak web, halaman yang dilawati, tarikh dan masa lawatan pengguna ke tapak web dan sumber pengguna. Dalam kebanyakan kes, koleksi sedemikian dikumpul tanpa nama.

Kami mungkin kongsikan maklumat anda dengan pihak ketiga yang mematuhi komitmen Tenorshare dalam melindungi privasi anda. Untuk mematuhi dengan undang-undang berkaitan atau maklum balas pada prosedur yang sah, kamu juga mungkin dedahkan maklumat anda kepada penguatkuasa undang-undang atau mana-mana agensi kerajaan.

(2) Data yang anda serahkan kepada kami

Maklumat peribadi yang kami kumpul melalui borang pengumpulan dalam proses pembelian atau proses lain termasuk: nama anda, gambar profil, pendidikan, jantina, umur, negara, alamat e-mel, alamat surat menyurat, poskod, nombor telefon, maklumat pembayaran (maklumat kad kredit / Maklumat kad debit atau maklumat pembayaran/bil lain), nama syarikat dan industri, data akaun anda, maklumat sokongan pelanggan.

(3) Data dikumpul apabila anda menggunakan produk kami

Kami mempunyai jenis produk yang berbeza, dan produk yang berbeza mungkin mengumpul data yang berbeza. Secara umumnya, jika anda menggunakan produk kami, kami mungkin mengumpul data berikut:

 • Nombor siri produk anda;
 • Kami mengumpul maklumat tentang produk yang anda gunakan dan penggunaan produk anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada data permulaan, maklumat penggunaan fungsi, klik dan operasi halaman serta maklumat pendaftaran;
 • Maklumat peranti tempatan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada model peranti anda dan maklumat konfigurasi, sistem pengendalian, versi perisian, alamat MAC, alamat IP, maklumat log operasi, saiz dan format fail yang anda kendalikan, dsb.;
 • Log operasi produk desktop, laporan ranap operasi, dsb. Apabila pengguna ranap semasa menggunakan produk, kami akan bertanya kepada pengguna jika mereka bersedia untuk menghantar dokumen asal kepada kami untuk mengesahkan punca ranap sistem dan menyelesaikan masalah tersebut. masalah kemalangan. Hanya dengan persetujuan pengguna, kami akan mengumpul maklumat dokumen asal pengguna;
 • Maklumat log produk Internet. Setiap kali anda melawat tapak web, pelayar anda akan menghantar maklumat tertentu ke pelayan kami. Maklumat ini direkodkan secara automatik oleh pelayan kami. Fail log pelayan termasuk maklumat berikut: alamat IP, jenis penyemak imbas, permintaan web daripada penyemak imbas, rujukan atau halaman keluar, bilangan klik, halaman log masuk, URL, halaman yang dilihat dan maklumat lain yang berkaitan.

2.2 Maklumat Kuki

Maklumat peribadi yang kami kumpul melalui borang pengumpulan dalam proses pembelian atau proses lain termasuk: nama anda, gambar profil, pendidikan, jantina, umur, negara, alamat e-mel, alamat surat menyurat, poskod, nombor telefon, maklumat pembayaran (maklumat kad kredit / Maklumat kad debit atau maklumat pembayaran/bil lain), nama syarikat dan industri, data akaun anda, maklumat sokongan pelanggan.

Penggunaan cookies membantu kami memahami tingkah laku pengguna dengan lebih baik, memberitahu kami bahagian mana laman web kami yang dilawati oleh orang ramai, dan memudahkan dan mengukur keberkesanan pengiklanan dan carian web. Anda boleh ubah tetapan dalam pelayar anda untuk menghalang cookies jika anda tidak mahu cookies berfungsi apabila anda melawati laman web kami. Walau bagaimanapun, dengan berbuat sedemikian, anda mungkin tidak mempunyai akses ke seluruh halaman web sepenuhnya.

3. Apakah Tujuan Kami Menggunakan Maklumat yang Dikumpul

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk::

 • Perlu untuk merealisasikan fungsi produk;
 • Sahkan identiti anda untuk melengkapkan pesanan atau menyediakan perkhidmatan berkaitan;
 • Seperti yang perlu bagi pengguna untuk membuat kontrak dengan Tenorshare. Supaya kami boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti dan menghantar bil kepada pengguna dan mengenakan bayaran mengikut kaedah pembayaran yang dipersetujui oleh pengguna;
 • Menyediakan maklumat peribadi;
 • Memberi alamat e-mel anda kepada Tenorshare bermakna anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan pada alamat e-mel anda. Untuk memaklumkan anda tentang maklumat produk terkini kami, kemas kini perisian, aktiviti promosi dan perkhidmatan selepas jualan. Jika anda tidak mahu menerima maklumat ini, anda boleh keluar dari senarai mel kami pada bila-bila masa;
 • Statistik dalaman dan tujuan analisis Tenorshare;
 • Untuk tujuan pengurusan bayaran balik;
 • Kegunaan lain dengan persetujuan anda.

4. Bagaimana Kami Mendedahkan Maklumat Peribadi Anda

Kami akan mengendalikan data peribadi anda dengan berhati-hati dan sulit, dan hanya akan menyerahkannya kepada pihak ketiga dalam skop bawahan kami, dan tidak akan melebihi skop. Kami tidak akan berkongsi, menjual, menyewa atau memperdagangkan data peribadi dengan pihak ketiga untuk tujuan promosi.

 • Pendedahan selepas mendapat persetujuan anda yang jelas. Kami akan memaklumkan anda terlebih dahulu tentang tujuan pendedahan awam dan jenis maklumat yang didedahkan. Selepas mendapat persetujuan jelas anda, kami akan mendedahkan secara terbuka maklumat yang dibenarkan untuk didedahkan;
 • Syarikat gabungan: Maklumat anda mungkin dikongsi dalam ahli gabungan Tenorshare, tetapi kami hanya akan berkongsi maklumat peribadi yang diperlukan untuk tujuan memberikan anda fungsi dan perkhidmatan berkaitan produk tapak web Tenorshare, dan terikat dengan tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini;
 • Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta, ia mesti dikongsi dengan pihak ketiga yang dipercayai untuk kerjasama projek, tetapi kami hanya akan berkongsi maklumat peribadi anda untuk tujuan yang sah, sah, perlu, khusus dan jelas, dan hanya akan berkongsi dan memberikan Maklumat peribadi yang diperlukan untuk perkhidmatan. Rakan kongsi kami tidak mempunyai hak untuk menggunakan maklumat peribadi yang dikongsi untuk tujuan lain. Rakan kongsi kami termasuk jenis berikut:

  • a. Pembekal barangan atau perkhidmatan teknikal. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang menyokong fungsi kami. Sokongan ini termasuk perkhidmatan pembayaran, pemprosesan data, dsb. Tujuan kami berkongsi maklumat ini adalah untuk merealisasikan fungsi beli-belah teras produk dan perkhidmatan kami. Sebagai contoh, kami perlu berkongsi nombor pesanan dan jumlah pesanan anda dengan institusi pembayaran pihak ketiga untuk mengesahkan arahan pembayaran anda dan melengkapkan pembayaran, dsb..;
  • b. Peniaga pihak ketiga. Kami mesti berkongsi maklumat pesanan anda dan maklumat yang diperlukan yang berkaitan dengan transaksi dengan pedagang pihak ketiga untuk memenuhi keperluan anda untuk membeli barangan atau perkhidmatan daripada mereka, dan menggesa mereka untuk melengkapkan perkhidmatan selepas jualan yang berikutnya;
 • Menurut peruntukan undang-undang yang berkaitan, atau keperluan institusi pentadbiran dan kehakiman, untuk mendedahkan kepada pihak ketiga, institusi pentadbiran dan kehakiman. Kami juga akan menjalankan semakan yang sepadan dan memberikan maklumat yang munasabah tentang keperluan ini;
 • Jika anda seorang aduan harta intelek yang layak dan telah memfailkan aduan, anda harus mendedahkannya kepada responden atas permintaan responden, supaya kedua-dua pihak boleh menangani kemungkinan pertikaian hak;
 • Berkaitan secara langsung dengan keselamatan negara, keselamatan pertahanan negara, penyiasatan jenayah, pendakwaan, perbicaraan, penghakiman, pelaksanaan, keselamatan awam sosial dan kepentingan;
 • Sebarang kebocoran maklumat privasi peribadi pengguna akibat serangan penggodam, pencerobohan virus komputer dan peristiwa force majeure yang lain;
 • Pendedahan lain yang difikirkan sesuai menurut undang-undang, peraturan atau dasar tapak web;

5. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda

Kami telah menggunakan langkah perlindungan keselamatan standard industri untuk melindungi maklumat peribadi yang anda berikan untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pendedahan awam, penggunaan, pengubahsuaian, kerosakan atau kehilangan data. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah dan boleh dilaksanakan untuk melindungi maklumat peribadi anda dan memastikan maklumat yang dikumpul hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah dan boleh dilaksanakan untuk memastikan maklumat peribadi yang tidak berkaitan tidak dikumpul. Kami berjanji bahawa masa penyimpanan maklumat peribadi anda akan sentiasa berada dalam tempoh yang munasabah dan perlu yang diperlukan oleh undang-undang atau untuk merealisasikan fungsi dan perkhidmatan produk. Semasa anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami, kami akan menyimpan maklumat peribadi anda yang diperlukan untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan kami. Jika anda memohon untuk membatalkan akaun anda, kami akan memadamkan atau menamakan maklumat peribadi anda dalam masa 15 hari selepas anda membatalkan akaun anda.

Sekiranya berlaku insiden keselamatan maklumat peribadi yang tidak diingini, kami akan memaklumkan anda dengan segera mengikut keperluan undang-undang dan peraturan: situasi asas dan kemungkinan kesan insiden keselamatan itu, langkah-langkah pelupusan yang telah kami ambil atau akan ambil, dan perkara yang anda boleh mencegah dan mengurangkan risiko secara bebas. Cadangan, remedi untuk anda, dsb. Kami akan segera memaklumkan anda tentang situasi berkaitan kejadian itu melalui e-mel, surat, telefon, pemberitahuan tolak, dsb. Jika sukar untuk memaklumkan subjek maklumat peribadi satu persatu, kami akan menggunakan cara yang munasabah dan berkesan untuk mengeluarkan pengumuman. Pada masa yang sama, kami juga akan melaporkan secara proaktif pengendalian insiden keselamatan maklumat peribadi mengikut keperluan pihak berkuasa kawal selia.

Selepas anda membatalkan akaun anda, kami akan berhenti menyediakan produk dan perkhidmatan berdasarkan akaun tersebut, dan memadamkan data peribadi anda yang sepadan tanpa keperluan undang-undang khas.

Anda boleh menghubungi kami di [email protected] untuk memohon pembatalan akaun anda.

6. Pemindahan Data Peribadi

Tenorshare memindahkan data peribadi yang dikumpul kepada penerima yang terletak di luar Kesatuan Eropah. Destinasi ini mungkin tidak mempunyai undang-undang yang melindungi data peribadi pengguna seperti Kesatuan Eropah.

Tenorshare memastikan bahawa data peribadi pengguna yang diproses oleh Tenorshare atau pembekal dan rakan kongsinya yang beroperasi di luar Kesatuan Eropah diproses dengan selamat dan dilindungi daripada akses tanpa kebenaran, kehilangan atau kemusnahan, pemprosesan haram dan apa-apa yang tidak serasi dengan dasar privasi ini. Tujuan dasar pengendalian yang tidak konsisten.

 • Tenorshare boleh menghantar alamat e-mel anda dan maklumat lain yang diperlukan (seperti nama anda) kepada pembekal perkhidmatan penghantaran e-mel pihak ketiga yang tidak dijangka di Kesatuan Eropah untuk menghantar e-mel promosi kepada anda;
 • Tenorshare boleh memindahkan maklumat pembayaran anda kepada syarikat pemprosesan pembayaran di luar EU untuk memproses transaksi;
 • Tenorshare mungkin menggunakan kuki pihak ketiga dan alat penjejakan (seperti AdWords, Bing, bugsplat, Criteo, discus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora) untuk menjejak maklumat tentang cara pengguna menggunakan laman web Dan produk, data penggunaan tapak web dan data penggunaan produk tersebut boleh dihantar dan disimpan pada pelayan pihak ketiga yang terletak di luar Kesatuan Eropah. Kuki dan alat penjejakan pihak ketiga tersebut mungkin menghantar data penjejakan atau laporan analisis kepada Tenorshare untuk tujuan yang disebutkan di atas. Kebanyakan kuki pihak ketiga dan alat penjejakan memproses data peribadi anda tanpa nama;
 • Tenorshare boleh menyimpan data peribadi yang dikumpul pada pelayan yang disewa daripada pembekal pelayan;
 • Tenorshare boleh memindahkan maklumat peribadi anda yang berkaitan ke media sosial di luar Eropah, forum dalam talian pihak ketiga, platform pemasaran lain dan penyedia perkhidmatan yang telah melengkapkan perkhidmatan yang berkaitan;
 • Tenorshare boleh memindahkan maklumat peribadi anda yang berkaitan kepada penyedia pemantauan dan pencegahan penipuan di luar Kesatuan Eropah untuk melengkapkan perkhidmatan berkaitan;

7. Rakan Niaga dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga

Ada kalanya Tenorshare mungkin memberi beberapa maklumat peribadi kepada pemproses kad kredit pihak ketiga untuk memenuhi pesanan pelanggan dan penghantaran produk.

Tenorshare menggunakan server selamat yang dihoskan oleh MyCommerce, Share-it dan pemproses kad kredit pihak ketiga untuk enkripsi kesemua maklumat peribadi pelanggan sebelum ianya dihantar kepada kami, termasuk nama, alamat, nombor kad kredit, tarikh tamat kad kredit, lain-lain. Enkripsi berfungsi untuk menghalang penggunaan maklumat peribadi anda yang berniat jahat. Maklumat kad kredit anda hanya digunakan untuk transaksi atas talian.

MyCommerce

MyCommerce menawarkan platform edagang Saas layan untuk menyokong jualan perisian bagi B2B atau B2c dengan pengalaman industri hampir selama 25 tahun. Tenorshare menggunakan MyCommerce bagi menyediakan kepad anda dengan pembelian atas talian yang sangat selamat dan pantas. SemakPolisi Privasi MyCommerce.

Share-it

Share-it menawarkan penyelesaian mudah dan cepat untuk menjual perisian dan produk digital atas talian secara global. Semak Polisi Privasi Share-it.

Paddle

Paddle menawarkan platform edagang SaaS layan diri untuk menyokong jualan perisian untuk B2B atau B2C. Semak Polisi Privasi Paddle.

8. Privasi Kanak-kanak

Untuk melindungi privasi kanak-kanak, Tenorshare tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur 13 tahun untuk mendaftar dan menggunakan perkhidmatan kami. Kami tidak akan mengumpul sebarang maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami meminta kanak-kanak di bawah umur 13 tahun untuk tidak menghantar kepada kami sebarang maklumat pengenalan peribadi mereka, seperti alamat e-mel, nama, nombor hubungan atau alamat. Jika kami memperoleh maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa kebenaran ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat yang diperolehi secepat mungkin. Pengguna yang percaya bahawa kami menyimpan maklumat tentang kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, sila hubungi kami di [email protected].

Jika anda adalah penjaga kanak-kanak bawah umur, apabila anda mempunyai sebarang soalan tentang maklumat peribadi kanak-kanak bawah umur yang anda jaga, sila hubungi kami melalui maklumat hubungan di atas.

9. Hak Anda

Jika undang-undang bidang kuasa anda memperuntukkan hak berikut, anda mungkin mempunyai hak berikut dan anda boleh berunding dengan penasihat undang-undang anda. Menurut GDPR, penduduk EU mempunyai hak berikut.

 • Hak untuk dimaklumkan: Pengguna berhak mendapatkan maklumat yang jelas, telus dan mudah difahami tentang cara Tenorshare mengumpul dan menggunakan data peribadi serta hak mereka. Inilah sebabnya mengapa Tenorshare menyediakan pengguna dengan maklumat dalam dasar privasi ini.
 • Hak untuk mengakses: Pengguna mempunyai hak untuk mengakses data peribadi mereka (jika Tenorshare sedang memprosesnya) dan maklumat lain tertentu (serupa dengan maklumat yang diberikan dalam dasar privasi ini).
 • Hak pembetulan: Jika data peribadi tidak tepat atau tidak lengkap, pengguna mempunyai hak untuk membetulkan data peribadi mereka.
 • Hak pemadaman: "Hak untuk dilupakan" ini membolehkan pengguna meminta pemadaman atau pengalihan keluar data peribadi mereka tanpa alasan yang kukuh untuk terus menggunakan Tenorshare. Ini bukan hak pemadaman umum; terdapat pengecualian.
 • Hak untuk menyekat pemprosesan: Dalam sesetengah kes, pengguna mempunyai hak untuk "menyekat" atau melarang penggunaan selanjutnya data peribadi mereka.
 • Hak untuk mudah alih data: Pengguna mempunyai hak untuk menerima data peribadi yang diberikan kepada Tenorshare dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin, dan mempunyai hak untuk menghantar data ini kepada pengawal lain.
 • Hak untuk membantah pemprosesan: Pengguna mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi mereka pada bila-bila masa berdasarkan keadaan khusus mereka.
 • Hak untuk membuat aduan: Pengguna mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan kebangsaan mereka (di Perancis, CNIL) mengenai cara Tenorshare memproses atau memproses data peribadi mereka.
 • Hak untuk menarik balik kebenaran: Jika pengguna telah bersetuju dengan pemprosesan khusus Tenorshare bagi data peribadi mereka, pengguna mempunyai hak untuk menarik balik kebenarannya pada bila-bila masa. Jika pengguna melakukan ini, ini tidak bermakna apa-apa yang dilakukan oleh Wondershare dengan data peribadi pengguna dengan persetujuannya adalah menyalahi undang-undang).
 • Hak untuk menentukan arahan: Pengguna mempunyai hak untuk menentukan arahan am atau khusus mengenai penyimpanan, pemadaman dan penggunaan data peribadi mereka selepas kematian.

10. Nota Tambahan mengenai Perkhidmatan iCareFile

Untuk maklumat yang anda dedahkan pada mana-mana tapak web yang dipautkan ke tapak web iCareFiles, dasar privasi kami tidak akan sah lagi. Operasi anda di tapak web lain yang dipautkan ke tapak web kami dikawal oleh dasar dan syarat tapak web tersebut, dan anda harus menyemak terma dan dasar ini sebelum mendedahkan maklumat peribadi.

Laman web kami terletak di Amerika Syarikat, dan perkhidmatan kami disediakan oleh Amerika Syarikat. Maklumat tertentu akan disimpan pada pelayan di beberapa negara/rantau lain pada "pacu awan" atau platform pengehosan teragih lain yang serupa. Jika anda seorang pengguna yang melawati tapak web atau perkhidmatan kami dari Kesatuan Eropah, Asia atau mana-mana rantau lain, undang-undang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi yang dikawal oleh undang-undang mereka adalah berbeza daripada undang-undang Amerika Syarikat. Sila ambil perhatian bahawa anda memindahkan maklumat peribadi di luar bidang kuasa negara/rantau anda, dan dengan memberikan maklumat peribadi anda, anda bersetuju untuk memindahkan maklumat peribadi anda ke Amerika Syarikat dan bidang kuasa lain yang disebutkan di atas, dan bersetuju Kami menggunakan maklumat peribadi anda mengikut dengan dasar ini.

After authorization, iCareFiles will only access cloud drives(Google Drive, Google Drive, Data in Google Photos, OneDrive, Dropbox, etc.). We do not store user data, do not analyze user data, and do not share user data. All operations on user data are based on the API interface provided by the cloud drive. Therefore, iCareFiles only acts as a bridge between cloud drives, and also a bridge between users and cloud drives.

Users can contact us at [email protected] to check and update the information stored in iCareFiles.

11. Semakan Dasar Privasi Ini

Tenorshare berhak untuk mengemas kini atau menukar Polisi ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan yang mungkin kami buat pada dasar privasi kami pada masa hadapan akan disiarkan di halaman ini dan, jika sesuai, dimaklumkan kepada anda melalui saluran yang berbeza, seperti dengan menyiarkan notis di tapak web kami atau dengan memberikan notis terus kepada anda.

Untuk sebarang pertanyaan, sila masukkan Pusat Khidmat Pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan. Terima kasih.

12. Cara Menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen atau cadangan tentang dasar privasi atau maklumat peribadi ini, sila hubungi kami dengan cara berikut (secara amnya, kami akan membalas dalam masa 10 hari, terima kasih):

 • Sila masukkan pusat khidmat pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan;
 • E-mel perkhidmatan pelanggan: [email protected];